mandag 28. september 2009

Om Bomstasjoner

Bomstasjoner gror opp som sopp over hele landet. Det graves, støpes, monteres, legges ledninger, skaffes datautstyr, ansettes folk. Motstanden er stor: folk flest avslører dette som nok en unødvendig miljøforsøpling i regi av det offentlige. Ingen protester nytter, politikerne vedtar - endelig kan de få se resultater av sine avstemninger. De trafikkfarlige og unødvendige vegbommene bygges og politikerne får sine monumenter - eller: gravstøtter, på sin politikk.
Så hva var dette? Jo: følg pengene! Det pleier å være en i kommuneadministrasjonen som har en fetter som driver entreprenørfirma og hvor tidene er litt 'slakke' hva angår oppdrag. Hvordan få til omsetning? Jo vi forbyr nåværende frie ferdsel og påbyr abonnements-ferdsel. Dette krever solide og varige innkrevings stasjoner av stål og betong. Dette kan - ganske riktig, 'fetteren' levere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar