søndag 31. januar 2010

Om boken 'Dømmer Ikke'

Boken er skrevet av Major og tidligere Milorg sjef i Oslo Oliver Hansen Langeland og utgis på nytt i januar 2010, ca 60 år etter den ble forbudt og inndratt. Boken er et fantastisk vitnesbyrd fra en uhyggelig tid. For oss som ble født rett etter frigjøringen er dette stoffet eksplosivt. Slik er aldri historien vår fremstilt før. Våre foreldre var aldri i nærheten av å fortelle oss den virkelige historien - om de fortalte oss noe som helst da. Det som blir klinke klart er Arbeiderparti statsrådenes ansvar for at landet ble hærtatt av tyskerne. Regjeringene Nygårdsvold/Gerhardsen, Storting, Høyesterett, embedsverk, fylkes- og kommunestyrer viste samlet et så dramatisk svik mot nasjonen Norge under krig(april-juni 1945), okkupasjon(juni 1945 til mai 1945) og oppgjør (mai 1945 og fremover)at bruk av Riksrett og paragraf 86 i Straffeloven mot disse burde vært en selvfølge. Langeland selv er forsiktig i sin språkbruk av forståelige grunner. Så gjennomnazifisert som Norge ble etter 1933 og mer enn 30 år fremover hadde han ikke en sjanse til å overleve ved å gjøre anklagene sine mer konkrete. Vi som lever idag kan trygt si at i denne sammnheng er Quisling en uinteressant parentes i historien. Hva vi savner er at svært mange av de EGENTLIGE svikerne sto oppstilt ved siden av Quisling i hans siste stund.

tirsdag 12. januar 2010

Om Tyskerjentene

Så har Helle Aarnes skrevet bok om Tyskerjentene. For å si det med en gang, boken er en rørete, ukebladaktig og delvis holdningssvak novellesamling av halvdokumentarisk type. Altfor ofte blir et godt argument øverst på siden svekket, eller slått i hjel av en diffus antydning lenger nede på samme side. Aarnes mangler fullstendig fokus. Saken er at x antall tusen kvinner forelsket seg i tyske soldater og fikk barn, kanskje 12-13 tusen(?). Ingen(!!!) vet. Disse kvinnene ble utsatt for lovstridige overgrep etter okkupasjonen. Deres barn ble likeledes offer for lovløshet og kriminell neglisjering av norske myndigheter etter 1945. Myndigheter som mest av alt var opptatt av å fortsette og fullbyrde nazi idealene fra okkupasjonstiden. Iverksatt av Arbeiderpartiet med 'hjemmfronten' og Milorg som lydige utøvere. Nazimetodene og raseteoriene har vært gyldig skolpensum frem til idag. Folkene som gjorde dette har navn, kjente navn, svært kjente og velsette familienavn. Dette lammer selvfølgelig enhver åpen debatt. I praksis har tiden etter 1945 vært en kontinuerlig borgerkrig i Norge og lokket på trykk-kokeren har vært Arbeiderpartiets nazifisering av det norske samfunnet.