søndag 31. januar 2010

Om boken 'Dømmer Ikke'

Boken er skrevet av Major og tidligere Milorg sjef i Oslo Oliver Hansen Langeland og utgis på nytt i januar 2010, ca 60 år etter den ble forbudt og inndratt. Boken er et fantastisk vitnesbyrd fra en uhyggelig tid. For oss som ble født rett etter frigjøringen er dette stoffet eksplosivt. Slik er aldri historien vår fremstilt før. Våre foreldre var aldri i nærheten av å fortelle oss den virkelige historien - om de fortalte oss noe som helst da. Det som blir klinke klart er Arbeiderparti statsrådenes ansvar for at landet ble hærtatt av tyskerne. Regjeringene Nygårdsvold/Gerhardsen, Storting, Høyesterett, embedsverk, fylkes- og kommunestyrer viste samlet et så dramatisk svik mot nasjonen Norge under krig(april-juni 1945), okkupasjon(juni 1945 til mai 1945) og oppgjør (mai 1945 og fremover)at bruk av Riksrett og paragraf 86 i Straffeloven mot disse burde vært en selvfølge. Langeland selv er forsiktig i sin språkbruk av forståelige grunner. Så gjennomnazifisert som Norge ble etter 1933 og mer enn 30 år fremover hadde han ikke en sjanse til å overleve ved å gjøre anklagene sine mer konkrete. Vi som lever idag kan trygt si at i denne sammnheng er Quisling en uinteressant parentes i historien. Hva vi savner er at svært mange av de EGENTLIGE svikerne sto oppstilt ved siden av Quisling i hans siste stund.

1 kommentar:

 1. kom tilfeldig over denne bloggen og ser den er fra 2010,men om du får tak i denne..
  "stortingsmelding-nr-64-1950"
  (justis og politidepartementet)
  angrepene på rettsoppgjøret med landssvikerne.

  den starter med følgende tekst og sitere:

  I 1948 utga major oliver hansen langeland en bok under tittelen "dømmer ikke" hvor han retter kritikk mot en rekke embedsmenn for tjenestehandlinger foretatt i okkupasjonstiden.

  det tar også for seg boka "Forat I ikke skal dømmes" osv.
  spennende lesning :)
  jeg har tilegnet meg original utgaven av "stortingsmelding-nr-64-1950"

  mye intr som er å finne om man er intr i 2vk og heltene våre er nok ikke like store helter som man skulle tro og enkelte ting får det til å gå kaldt nedover ryggen og man kan bli mildt sagt forbannet på mange ting.

  SvarSlett