mandag 25. mai 2009

Om Død Snø

Du verden så lite det skjer med norsk film. Så Død Snø her forleden. Et makkverk av 'sopihop' fra Villmark og Fritt Vilt filmene - for å ta noen norske - som heller ikke får mange stjerner i boken. Innledningen er grei, ungdommer kjører til hytte i påske fjellet, de spøker og ler og du aner noen erotiske koblinger. Derfra og ut er det bare tull. Regien svikter, historien halter, personene er utydelige osv osv. Så dukker en haug dauinger opp. I tysk uniform. Og gutta boys gjør stort sett alt galt: hvilken tufs ville begynt å sage av seg høyre armen for et lite dauing bitt? Fyren var jo notorisk redd for blod en 1/2 time tidligere. Sag-stedet tettet han med å fyre opp bensin og stikke armstumpen oppi. Regissøren har vel lest et sted at man kan unngå og forblø slik. Siste halvtime av filmen er en ørkesløs splatter orgie i tarmer og gørr. Dessuten er den helt meningsløs - for den fører ikke til noen fremdrift i filmen. Oj, tom for ideer her i fjellheimen - vi kjører på med blod og gørr. Håper vi slipper en oppfølger av dette vrøvlet.

søndag 10. mai 2009

Om Kommune-sammenslåing

Hver og en av oss kan mene noe om dette. Det rare er at de som skriver i avisene og uttaler seg på TV er stort sett lokalpolitikere og kommunalt ansatte høyt oppe i 'systemet'. De er bekymret og på godt gymnasvis veier de for og imot og sier at de selv er ganske så nøytrale til spørsmålet, men de har vært 'ute blant folk' og snakket med hvermannsen. Og 'folk' er bekymret hevder kommune politikerne og pampene. 'Folk' sier de tror det blir mindre av ditt og mer av datt. 'Folk' tror det blir mindre 'nærhet' i kommunen. Kanskje 'folks' identitet og tilhørighet blir svekket ved forandringen. 'Noen' har uttrykt frykt for reduksjon i servicetilbudet - som fungerer 'veldig bra' slik det er i dag.... At de ikke kan være ærlige! Kommunepampene. De er redde for jobben sin og vervene sine. Der stopper bekymringen. De har ikke vært 'ute blant folk' og snappet opp synspunkter. Sorry, den bløffen går vi ikke på. I virkeligheten er 'folk' relativt likegyldige til dette spørsmålet, fordi de VET at tjeneste tilbudet blir ikke verre enn tidligere. Alle tidligere kommune sammenslåinger har vist det. Dette dreier seg om i hvilken grad vi skal la ordførere, rådmenn, kommunal-direktører og kommunepolitikere få sette agendaen for denne debatten også fremover. For de har hatt enerett på den. I 40 år. 40 feite år for dem.

Om politiske partier

De 6 partiene Ap, SV, KrF, V, H, Sp bruker forskjellige bokstaver som symboler. Men er likevel kliss like: de er det gode gamle velkjente 'sosialdemokratiske' Arbeiderpartiet. De 6 har en aning variasjon i makeup slik at noen skal tro det er forskjell i politikk. Men politikken er den samme i praksis. Det er ravende likegyldig hvem av de 6 partiene som sitter i regjering i en eller annen kombinasjon. Politikken er den samme år etter år. 10-år etter 10-år. Glem ordet 'borgerlig' og 'venstreside', det er betegnelser uten mening og innhold. Partiene ER Arbeiderpartier. Samtlige. Det er Ap som styrer og har styrt siden krigen. Stemmer du på disse partiene så stemmer du Ap - og ikke at det egentlig er noe galt i det! Et parti er et parti. Og så ravgalt har det ikke gått siste 50 år. Men, vi var og er et land styrt av visse familier: Ap-familiene. Navn trenger ikke nevnes, men navnene dukker opp igjen og igjen. Denne eliten behersker også mediene: TV, radio, avisene og kulørtpressen. De samme folkene sitter på begge sider av bordet i enhver sammenheng og styrer slik hva vi skal mene. Resultatet er ensretting og middelmådighet. Vi tror vi har medbestemmelse gjennom 'demokratiske valg'. Vi har ikke det. Vi (du) har ingen som helst påvirkning på valgresultatet. Som Leonard Cohen så treffende sier i 'Everybody knows' : It's rigged. Everybody knows.

fredag 8. mai 2009

Om renten

I oktober 2008 fant noen ut det var finanskrise i verden. Kloke hoder fant snart ut: det vil vi også ha her hjemme. Og minsanten begynte aviser å skrive og TV reporterne å snakke om at 'renten må ned', den er for høy (?). Bare renten kommer ned blir alt så meget bedre. De som satte regien for dette skuespillet er velkjente aktører i det norske finansmarkedet. De hadde funnet ut hvordan de skulle kunne fortsette å suge penger til sine fra før velfylte kasser. Vi andre, som er litt enklere i hodet, innså ikke nødvendigheten av at en samlet presse og media ropte 'renten må ned'. Vi skjønte hvorfor de ropte, men ingen hørte vel på våre argumenter. Det viktige er at ungdom får billige lån slik at de kan stifte hjem og fostre opp barn, dvs kjøpe de svindyre leilighetene og rekkehusene som kaksene har sendt inn i prisspiralen ved å kjøpe og selge dem til hverandre inntil Ola og Kari, takket være lav rente, kan låne mye for å kjøpe boligen. Pengene de låner er jo satt inn i banken av folk med 'ledig kapital'. Gjerne pensjonister om du vil kalle dem det, en del av dem. Det Gjedrem gjør i sin landsfaderlige rolle er jo å ta fra innskyterne inntekt fra pengenen sine og subsidiere kjøpsobjekter for ungdom (det fremheves i den offisielle begrunnelsen) og spekulanter (som er de reelle vinnerne nok en gang). Vi har hatt 'rente' i Norge i hele min levetid og den har vært markedsstyrt (tror vi?). Nå mobbes renten nedover av finansakrobatenes betalte hylekor - inkludert landets politiske ledelse. Men , hva skjer om innskyterne tar ut sine penger og legger dem i madrassen? For nå er det ikke mye vits å ha pengene i banken mer. Hvor skal da utlånspengene komme fra?

mandag 4. mai 2009

Om Veistandarden i Norge

Det er en del veier i Norge. Vi kan ikke snakke om alle samtidig. Ta veien mellom Stavanger og Oslo langs Sørlandet. Noen kaller dette en 'Europaveg' , og veien er forsåvidt i Europa. I 2009 består den av mange delveier, noen deler med 1 felt, noen 2 felts, noen 3 felts og noen 4 felts. Fartsgrensen varierer fra 40 til 100 km/t. Det er ca 1200 skilt som opplyser om fartsgrense endring på denne strekningen. Det er satt opp ca 150 fotobokser med tilhørende skilt for å sørge for at lover overholdes. Det er bygget 10 meningsløse bomstasjoner som krever kjørebane- og fartsendring. Forbikjøring uten direkte livsfare er kun mulig på 4 felts veistrekningene. 4 felts vei utgjør ca 10% av de 540 km. For 30 år siden utgjorde 4 felts vei ca 6% av de 540 km. Det er ca 250 direkte utkjøringer til denne veien som ikke er forsvarlig sikret. For 35 år siden brukte vi 8 timer på å kjøre fra Stavanger til Oslo. I 2009 bruker vi 8,5 timer. Det er kontinuerlig veibygging på denne strekningen, det må sies. Men det skjer egentlig ingen ting. Veien gjøres ikke bedre. Og vi begynner å skjønne systemet etter 35 år: det var ALDRI meningen at det skulle bli bedre. Vegen SKAL være like smal, det skal ikke gå an å kjøre forbi, det SKAL ikke være mulig å parkere bilen trygt utenfor vegen selv om en havarerer, du SKAL måtte bråstanse og få bilen bak inn i ryggen, det SKAL ikke være midtdeler: du SKAL delta i spektakulære front-mot-front kollisjoner, skolebarn SKAL meies ned der de balanserer på vegkanten, syklister SKAL presses ut i kjørebanen. Det SKAL være et inferno av skilt og fotobokser som SKAL ta fra deg konsentrasjonen - for du må jo følge fartsgrensene! Vegen SKAL gå gjennom byer og tettsteder for å øke forurensningene fra trafikken. Strekningen Stavanger - Oslo er igrunnen typisk, vi trenger ikke ta for oss andre strekninger. Og vi trenger ikke trekke inn forholdene i andre land. Hva det norske Storting har prestert av veg-budsjett -rammer siste 35 år er niks, null, nada. Hva den norske regjerings fagdepartement har prestert av prioritering av veg-budsjettene er null, niks, nada. Hva de planleggende veg-etater i de berørte landsdeler har prestert for bedring vegstandard er null, niks, nada. De fikk det ikke til. De klarte ikke jobben. De var ikke gode nok. De siste 35 år har vært en årlig 'stryk til eksamen' for vegmyndighetene.