søndag 10. mai 2009

Om Kommune-sammenslåing

Hver og en av oss kan mene noe om dette. Det rare er at de som skriver i avisene og uttaler seg på TV er stort sett lokalpolitikere og kommunalt ansatte høyt oppe i 'systemet'. De er bekymret og på godt gymnasvis veier de for og imot og sier at de selv er ganske så nøytrale til spørsmålet, men de har vært 'ute blant folk' og snakket med hvermannsen. Og 'folk' er bekymret hevder kommune politikerne og pampene. 'Folk' sier de tror det blir mindre av ditt og mer av datt. 'Folk' tror det blir mindre 'nærhet' i kommunen. Kanskje 'folks' identitet og tilhørighet blir svekket ved forandringen. 'Noen' har uttrykt frykt for reduksjon i servicetilbudet - som fungerer 'veldig bra' slik det er i dag.... At de ikke kan være ærlige! Kommunepampene. De er redde for jobben sin og vervene sine. Der stopper bekymringen. De har ikke vært 'ute blant folk' og snappet opp synspunkter. Sorry, den bløffen går vi ikke på. I virkeligheten er 'folk' relativt likegyldige til dette spørsmålet, fordi de VET at tjeneste tilbudet blir ikke verre enn tidligere. Alle tidligere kommune sammenslåinger har vist det. Dette dreier seg om i hvilken grad vi skal la ordførere, rådmenn, kommunal-direktører og kommunepolitikere få sette agendaen for denne debatten også fremover. For de har hatt enerett på den. I 40 år. 40 feite år for dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar