mandag 28. desember 2009

Om Okkupasjonsoppgjøret

Frode Fanebust fra Sandnes har skrevet bok om Krigshistorien 1940-45 med vekt på bestefarens rolle i oppgjøret etter krigen. Boken snur opp ned på det min generasjon er blitt opplært til å tro: sannheten i svart hvitt om hvem som gjorde rett og galt under krigen, eller okkupasjonen, for krigen varte bare i 2 mnd, etterpå var det okkupasjon styrt av internasjonale regler Norge sto tilsluttet. Ved okkupasjonens slutt sto en elite av marxister frem og fortsatte på godt kjent vis nazistenes styring og metodebruk: grove maktovergrep, vilkårlig tortur og henrettelser og fengselsstraffer/formuesinndragelser basert på lover de nye nasjonalsosialistiske makthaverne fant på for anledningen, uten støtte i grunnlov eller folkerett. For det første ble hundre tusener av LO medlemmer gitt kollektivt amnesti for tyskerarbeider. Det er ikke tvil om at uten dette knepet så hadde aldri Arbeiderpartiet vunnet valgene etter 1945. Ikke-LO medlemmer fikk livsvarige straffer for samme 'forseelse'. For det andre ble store deler av den politiske motstand satt ut av spill ved å lage en lov, med tilbakevirkende kraft, som gjorde et parti ulovlig. Denne 'blodtåka' ble satt i sving for å uskadeliggjøre så mange hundre tusen velgere at nasjonalsosialistene med Gerhardsen i spissen ble sikret sitt marxistiske flertall ved valgene etter 45 - på velkjent Stalinistik vis. Denne styringen har de hatt siden, selv om man har brukt andre navn på regjeringspartiene frem til i dag. Toralv Fanebust påpekte de faktiske forhold, men ble effektivt stoppet med nazimetoder under hele etterkrigstiden. For det tredje ville aldri Gerhardsen fått en politisk fremtid i Norge etter okkupasjonen hvis dokumentene om hans forslag til samarbeide med tyskerne hadde vært kjent dengang.

Om Tagging

Du ser griseriet overalt. Uforståelige tegn - 'liksom' arabisk. Skal innholde et budskap eller en signatur: jeg var her, på denne måten MÅ du se meg, egentlig et null, men dette gjør jeg og du kan ikke stoppe meg. Jeg kunne urinert på veggen eller smurt min avføring her: hensikten er den samme, dere andre skal se noe dere ikke forstår for budskapet kan leses av andre taggere - eller dyr om du vil. Så får dere koste på fjerning om dere vil, vi taggere kommer igjen og griser tl veggene med vår urin og vår avføring. Jeg pisser akkurat hvor jeg vil og dere skal tørke opp etter meg, sier taggerne. Og samfunnet er som vanlig maktesløst. Vil 'forstå' taggerne. Gi dem friplasser rundt omkring - eller 'urinaler' om du vil. Lovgiverne har ingen ting å stille opp med, ingen tør foreslå lover som vil regulere strafferammer for griseriet. Folk skal bare finne seg i å måtte bruke av private ressurser for å rydde opp etter dem. Metoder å få slutt på galskapen finnes. De ligger der og venter på å bli tatt i bruk.

lørdag 5. desember 2009

Om Filmweb

Å bestille kinobilletter via Internett er en fin ting. Det er kjapt, du har full oversikt, du sparer en tur til billettluken og slik sparer du miljøet. Du sparer en busstur/biltur og eventuell parkering. Men hvorfor skal det koste kr 11,- ekstra for en billett kjøpt på web? Det naturlige vill jo vært kr 11,- i avslag for en web kjøpt billett. Og hvorfor er selve bestillingsdelen laget med et gammelmodig verktøy? Og med design som kunne vært signert av en SFO elev? Du venter på plass oversikten, av og til kommer den ikke og du trykker 'neste' i frustrasjon - oj det skulle du ikke gjort. Nå gikk du helt ut og må begynne på an igjen - for du har fått en helt vilkårlig plass. Hva er problemet med å gi kundene et skikkelig verktøy? Minner om hjemmesidene til folk i forrige århundre. Bruken av egenprintet billett er grei. Men at folk skal måtte BETALE for å gjøre jobben selv strider mot all fornuft.