søndag 1. november 2009

Om Nordisk samarbeide

Norden ble en gang definert som Island, Færøyene, Norge, Sverige, Danmark og Finland på grunn av det felles språk grunnlaget landene har, med untak av Finland hvor finsk språk er i klart flertall, men et mindretall snakker svensk. Tilsammen bor det ca 20 mill mennesker innen det man kan kalle en felles språkgruppe i disse landene. I årenes løp har det vært mange fellesnordiske prosjekter innen kulturlivet: film, teater, musikk, radio, TV og mange innen teknologi: mobiltelefon, analog satelitt TV, digital telekommunikasjon (ISDN). Noe samarbeide har vært vellykket i form av popularitet, men mest av alt har vel samarbeidet styrket det Nordiske samholdet mot 'ytre krefter' som ellers ville overkjørt enkeltlandene. Desto mer pussig er det å følge 2 områder nå: teknologi for digital radiosending og tilgjengelighet av nordiske TV kanaler i nabolandene. I Norge er 'valgt' noe som heter DAB som standard for digital kringkasting. Dette er vi tydeligvis alene om i Norden å velge. Våre fremtidige radioer vil bare ikke virke i de andre nordiske landene og i svært mange andre land. Den nåværende standard: FM er brukt av samtlige land i hele verden. Plutselig ble det noen markedskrefter som overtok i Norge. Ryktene sier det er utført et intenst lobbyarbeide mellom importøren av DAB utstyret (tidligere ansatt i NRK) og den nåværende tekniske/komersielle NRK ledelse. Det kan være det bare er rykter. Hvorfor kunne vi ikke samarbeide om en felles løsning? Det andre som er litt pussig er hvor fraværende nabolandenes hoved-TV kanaler er i de tilbudte pakkene, enten det er på parabol, kabel eller luftantenne. Kanalene er der, men du må betale det hvite utav øynene for hver enkel kanal - dvs for folk flest blir det økonomisk uaktuelt. Hvorfor skjer dette? Rettighetene! De skal betales for - får vi som svar. Javelda - er med på det. Men en SMART løsning ville jo vært - i NORDISK ånd - å kjøpe alle de utenlandske show, filmer og serier som allikevel skal vises i landene, som et felles-innkjøp for den Nordiske språkgruppen. Lenger frem kunne det vel tenkes at EU kunne hatt et overnasjonalt organ for dette, men det er VELDIG langt frem. Å løse det på NORDISK basis kan vi gjøre imorgen om vi vil. Vi savner denne muligheten!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar