onsdag 21. april 2010

Om Bybanen

Det planlegges bybane i Stavangerområdet. Det skal bli noe trikkelignende greier i første omgang mellom Stavanger og Sandnes. Dette krever sikkert at områder kjøpes ut, hus må rives og veier legges om. I en 10 års anleggsperiode blir etter all sannsynlighet bil, sykkel og fotgjenger miljøet mellom de to byene i beste fall 'anstrengt'. Dessuten er man nettopp ferdig med å anlegge et jernbane dobbelspor mellom de to byene som er dimensjonert til å frakte et stort antall reisende frem og tilbake 4 ganger i timen. Når man etter 10 år har fått bybanen er hensikten med den: akkurat det samme som dobbelsporet. Fra før går det busser mellom byene som frakter reisende minst 4 ganger i timen. Så kan man undres på hvordan all denne kapasiteten skal kunne utnyttes? Spørsmål 2 blir jo det noe ufine: bor alle innbyggerne i området langs denne sentrums-aksen? Svarene er jo åpenbare for all vanlige folk: Det meste av mennesker i området bor på steder hvor det blir svært unaturlig å bruke disse 3 parallelle transport-anleggene. For det første bor de ikke der, de jobber ikke der og de handler ikke der. Spørsmål 3 blir jo det enda ufinere: så hvorfor bygges dette? Svaret på dette er: følg pengene! Alt baserer seg på utstrakt og planlagt kommunal korrupsjon. Sjekk hvem i kommunen som sitter i de utredende komiteer og de besluttende organer, sjekk om disse selv leverer transport, betong, bygningsartikler, vegbyggingstjenester eller har annen entreprenørvirksomhet. Har de det ikke selv, så har de en far, bror eller svoger med et slikt selskap. Disse trenger jobb. Selvfølgelig trenger de jobb. I årevis skal vi vanlige folk betale avgifter for å finansiere galskapen. Etterpå skal vi tvinges til å bruke dette. Hvordan er disse folkene som driver med dette skrudd sammen? Vi skjønner jo at en god del vil bruke dette på sin CV til sin neste jobb på karriere stigen. Hvordan kan vi bli kvitt denne overklassen av kommunal adel? Vi vil ikke ha dem!

1 kommentar: