mandag 28. juni 2010

Om Afghanistan

I landet bor omlag 30 millioner innbyggere. Av en eller annen merkelig grunn er NATO styrker tilstede i landet som en væpnet makt. Det er ingen koordinering av denne styrken som består av soldater fra en mengde land. Det er ingen målsetting med tilstedeværelsen. Det er ingen delmål som : innen da og da skal vi ha oppnådd det og det. Styrkene støtter en lokal stamme og har innsatt en 'president' fra denne stammen. Presidenten er som alle andre stammehøvdinger i landet gjennom korrupt og er kun tilstede for å øke sin konto i skatteparadiser. Dette støtter Nato styrkene. Og kaller det innføring av demokrati. Nato styrkene støtter også opiumsproduksjonen og narkotika fabrikkene i landet. Landet har vært og er hovedleverandør av narkotika til vesten. Nato styrkene styrer pressen i Vesten via de respektive regjeringer slik at de skriver at deres tilstedeværelse bekjemper terror og gir Afghanerne en bedre fremtid. De daglige nyhetsløgnene har hittil holdt kritikk mot Nato-aksjonen på et lavmål i Vesten. Argumentene er at hvis Nato trekker seg ut griper Taliban den politiske makten og innfører det 'skrekk-veldet' som landet hadde etter at russerne trakk seg ut. Dette systemet er et manns-styrt gjeng-system som fratar kvinner og unge enhver utviklingsmulighet. Kvinner og unge blir en ren underklasse kun til for å benyttes av manns-talibanenene til avl og service. Dette argumentet slår an i Vesten og historien har vist at dette stemmer.
Pointet er at Natos tilstedeværelse ikke har noe formål på kort eller lang sikt.
Noen snakker om at det er 3 veier å gå: 1. Utryddelse 2. Gerilja. 3. La dem være. Den første tar 7 mnd. Landet blir helt avfolket , men kan befolkes av nye grupperinger. Den utføres som en renseprosess av de styrkene som skal forlate landet etter 7 mnd. Man starter med å henrette samtlig Opiumsdyrkende bønder, deres barn, og familie i 3 ledd oppover og nedover: altså totalt. Den andre metoden tar 3 år: Vesten utstyrer alle motstandsgrupper med nødvendige våpen og lærer dem opp i å drepe samtlige Talibanledere deres avkom og deres familier i alle generasjoner. Samtidig stenges alle grenseoverganger, veier og flyplasser inntil aksjonene er fullført og samtlige fjernet.
Pointet er at landet får en 'clean start' - nærmest folketomt - og vil være et yndet sted for folk som ønsker å migrere fra andre land p.g.a. politikk, økonomi eller religions- problemer i hjemlandet.
Vestlige politikere vil forsvare metode 3: bare trekke seg ut og la landet seile sin egen sjø tilbake til steinalderen. Det er litt vanskelig med de landene som grenser opp til Afghanistan som vil sørge for lekke millioner av flyktninger videre til Vesten. Vi ender nok opp med denne løsningen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar