søndag 16. august 2009

Om Strømpriser

Strøm er en god ting. Veldig praktisk. Og vi er avhengige av den for de fleste formål i samfunnet. Strøm-Prisene har det alltid vært noe rart med. Går du og kjøper en liter melk på Rema, så tar du melken til kassen, betaler 10 kr eller deromkring, og går hjem og konsumerer melken. Du får IKKE et sammensatt prisbilde slik: idag, tirsdag 11 februar koster melk kr 4,90, emballasje kr 3,10, frakt kr 0,50 Markedsføring kr 1,-, avgift kr 0,50 . Kjøper du melken 2 dager senere er noen prisdeler gått opp og noen ned og summen har forandret seg. Går du til en annen butikk er det et prisledd mer eller et prisledd mindre. Slik er det IKKE i en normal handleverden. Den verden hvor strøm omsettes er ikke normal, dessverre. Der hersker blårussen og Excel regnearkene. Mottoet ser ut til å være: kan vi komplisere ting - så gjør vi det. Det viktigste prinsippet for blårussen ser ut til å være at du som kunde ikke skal ha nubb-sjanse til å sammenligne priser. Strømselskap A fakturerer med andre intervaller og intervallengder enn Strømselskap B. Priselementene sørger vi for å holde forskjellige, dette skal ikke bli enkelt for kundene! Hallo!!! Jeg har brukt x kWh og vil betale y kr for dette. Er det så vanskelig?
Markedet er i endring, sies det. Vi må tilpasse oss markedet. Vi er en del av et globalt strømnett - m.a.o.: dette skjønner du ikke noe av, det er vi som styrer dette. Bullshit kalles slikt snakk. For noen hundreår siden snakket prestene latin for å kue folket. Nå styrer blårussen med sitt fullstendig unyttige bullshit-snakk om markedet.
Det har vært tørke sies det. Lite vann i magasinene. Eksporten av strøm har vært stor p.g.a. inngåtte avtaler. Bullshit, Bullshit og Bullshit. Dette er sprøyt fra start til mål. En hovedhensikt for blårussen med oppdeling av pris i en kraft-del og en nett-del har KUN ett formål: Blårussen kan sette ned prisen på kraftdelen i perioder, men samtidig settes nett-delen opp ('mye vedlikehold på nettet'). Poenget er at blårussen da får inn like mye penger som før for en dårligere tjeneste. Blårussen får årlige lønns-bonuser basert på slik måloppnåelse.
Hallo!! Dette er en samfunns-ressurs. Det er vårt. Ditt og mitt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar