søndag 21. februar 2010

Om Handlekurver

Du har sett dem på handle sentrene. Store solide vogner som lenkes sammen med kjetting til lange uhåndterlige kjeder. Kjettingen ender opp i et feste som kan utløses med en mynt (eller token). Noen vogntyper har 2 mynt hull: ett for 10-kr og ett for 20-kr. Problemet er hvis du putter 10-kr inn i 20-kr åpningen. 10-kr blir sittende fast. Den lar seg ikke puffe ut av kjetting-enden slik som en 20-kr ville blitt. Den blir stående i, gitt. Du må rote i lommen etter en nøkkel, gjerne en litt spiss nøkkel, og irritasjonen stiger. Må det være sånn? Tilslutt lar 10-kr seg vippe ut. De forbipasserende sender deg megetsigende blikk som kan bety: 'at folk gidder å saumfare handlevognene etter gjenglemte mynter' - eller sånn kan det føles.
Det andre problemet på slike handlesenter er hvis det er to konkurrerende butikker som har hver sine 'typer' handlevogner. Ja selve typen er ikke så farlig, for den ytre dimensjone er ofte 'standardisert' sånn stablemessig. Men når konkurrentene plasserer myntutløseren på forskjellig sted på håndtaket, så blir det problemer. Kjettingen blir gjerne for kort. Du prøver først, litt fortvilet- for du har jo 4 handleposer + en unge i hendene - men så må du gjerne krype til korset og vandre over parkeringsområdet til 'den riktige' vognstallen. Herrejeremini så produktivt. Så amatørmessig. Selv en 6-åring på SFO hadde vel løst dette problemet bedre.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar