torsdag 21. juni 2012

Om Rettspsykiatere

Alle har kunnet konstatere det kaos som råder innen det såkalte 'faget' psykiatri, nærmere bestemt Rettspsykiatri. Enhver vil jo innse ved å følge  utviklingen i Breivik saken at faget Rettspsykiatri er redusert til et ikke-vitenskapelig personlig synsings-nivå: dvs fullstendig ubrukelig i praktisk arbeide. Likevel fortsetter 'Norge' å snakke om tilregnelig/utilregnelig som om det var et et relevant tema hva angår Breivik. Folk som ikke skjønner at en som dreper 77 mennesker og skader ørti andre for livet krever, og skal ha, en enkel og grei rettssak. Utfallet er gitt: skyldig på alle punkter og lovens strengeste straff. 21 år er det visst. I  hvertfall hvis du tar livet av ett menneske under tvil. Da er det klart. Tar du livet av 77 mennesker er det, selv for vasstrukne nordmenn uten perspektiv, ganske klart, eller? Rett etter krigen fant Arbeiderparti pampene opp nye lover som forårsaket at man drepte ca 25 av de 'mest forhatte' under okkupasjonen. Etterpå avskaffet man disse lovene og vasstrukne nordmenn uten perspektiv sa, javel, det var vel til det beste.
I dag sitter etterkommerne av fedre og mødre som gikke sine lærlingeår i Moskva under Moskva-prosessene, og kjører videre et system som av samtlige opppegående mennesker er fordømt nord og ned. De utnytter det post-nazistiske Norge for alt det er verdt og kjører Moskva prosessene i Breivik saken.
Hva er pointet? I hvertfall ikke Breivik. Pointet er at et overtallig sosialdemokratisk post-nazi-Norge skummer inn titalls millioner kr i lønninger, dietter , bonuser og overtid i en meningsløs saksbehandling.
Saken er krystallklar. Breivik er skyldig. Innrømmer skyld. Vil ha straff. Får han det? Nei.
Regjering, Storting og partiapparatene gir jamt faen i de som ble myrdet av Breivik. De kjøre en 10 uke lang hån-kampanje mot ofrene, mot deres familier og mot alle de nordmenn som , tross alt, tenker annerledes.
Nasjonal-skammen fortsetter og forsterkes.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar