fredag 17. april 2009

Om Formueskatt

Jeg er imot formueskatt. Jeg er imot å skattlegge penger som allerde er beskattet flere ganger. For å ha 1000,- i banken skal du betale 10,- hver år i skatt. Kjøper du hus for 1000-lappen betaler du bare 1,- i skatt (1% av ligningsverdien som er ca 1/10 av verdien). Nei, velger du den trygge måten å oppbevare 1000,- på, i en bank, slik at ungdom kan låne de samme pengene (dine) for å kjøpe seg leilighet/hus, så koster det deg 10,-. Nå får du sikkert en rente? Joda, la oss si 4%, dvs 40,- pr år. Av disse skal du betale 28% 'inntekt'-skatt, dvs 11,20. M.a.o. har du betalt på ett år 21,20 i skatt på å ha 1000,- banken, noe som svarer til en skatt på formuen på 2,12% (for å summere enkelt). Dvs du betaler over 20 x mer i skatt ved å ha pengene i banken kontra å kjøpe bolig for dem.
Jeg sier ingenting på at pensjonister i visse tilfeller tar ut pengene sine før årsskiftet og setter dem inn igjen etter årsskiftet. Det er for å hindre offentlig ran. Det er dessuten fullt lovlig - hvis pengene er dine. Hvis det ikke er lovlig så er ikke pengene dine. Da må Ligningsmyndighetene klart si dette slik: pengene er ikke dine, du kan disponere dem når vi vil. Det spørs hvor mange som vil ha pengene i banken da.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar