tirsdag 28. april 2009

Om Kjønnslemlesting

Ca 3000 unge kvinner kjønns lemlestes hver dag, dvs deres avskyelige familiemedlemmer rotter seg sammen i en kombinert hjernevask/lemlestelse av disse stakkars kvinnene og skjærer genitalene deres i stykker. De kaller det tradisjon. De kaller det religion. De kaller det kultur. De kan kalle det hva de vil. Jeg ser ingen unnskyldende elementer i dette. Familier fra land som i utgangspunktet praktiserer slike - jeg sier ikke bestialske ritualer - for ethvert dyr har mer verdi enn disse umenneskene - kommer til Norge og får fortsette med sine ritualer. Fortsette! I Norge. Ingen stopper dem. Når som helst skal jeg være med å blåse 'lyset ut' på disse avskyelige familiene - samtlige- og pløye restene ned i bakken slik at deres Nitrogen, karbon og vann kan settes inn i en for verden NYTTIG anvendelse: matproduksjon. Null problem. Når som helst. Antallet er stort? Tar litt lengre tid. Og disse menneskene skal være STOLTE over å bli blåst 'lyset ut' på. Det siste de skal vite før det blir mørkt er at deres molekyler endelig er kommet til nytte.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar