fredag 5. mars 2010

Om Landssvikoppgjøret

Historikeren Ingerid Hagen har skrevet bok om dette. En meget bra bok. Etter å ha lest boken skjønner en at dette ikke er et retts- eller landssvik-oppgjør men et politisk. Dette er et meget godt planlagt og gjennomført statskupp av en marxistisk elite. Et flertall av disse satt i England under hele okkupasjonen i svært så trygge kår. På merkverdig vis klarer de å utnytte et makt-vakuum etter okkupantene til å gjennomføre utrensinger i Norge som ikke står tilbake for Moskvaprosessene. Det norske folk blir sittende avmektige og underdanige på sidelinjen mens Gerhardsen, Arntzen, Aulie,Paal Berg, Trygve Lie, Thagaard, J C Hauge, Erik Solem og 5-6 andre topper gjennomfører det som for all ettertid blir stående som et forræderi mot Norge: Befolkningen voldtas og det uten annen grunn enn: 'ingen protesterte'. Problemet vårt i ettertid er at vi blir sittende på sidelinjen som styrt kveg. De som reagerte dengang ble effektivt fjernet eller kneblet. Få, om ingen, reagerer i dag mot dette landsforræderiet som ble grunnlaget for Norge slik vi kjenner det i dag. Store deler av det norske folk ble utsatt for et forræderi som best kan sammenliknes med det tyske nazi regimets ugjerninger. Regjeringene Nygaardsvold/Gerhardsens forbrytelser mot det norske folk blir desto verre når man ser at metodene ble brukt med uforminsket styrke helt frem til 60-årene. Ja, den dag i dag omtales Gerhardsen som 'landsfader'. Quisling blir dessverre bare en parentes sammenlignet med disse notoriske landsforræderne. Marerittet ble så grunnleggende ødeleggende for den norske nasjon at en føler det riktig å trekke både Lyng, Willoch, Brundtland,Bondevik og Stoltenberg til ansvar. Hva gjorde de for å omgjøre uretten? Noen som vet noe? Trakk de også med seg den ufyselige nazi-politikken fra Gerhardsen tiden?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar