fredag 19. mars 2010

Om Rolf Ursins krig

Sterke ord ble brukt i 'landsvikoppgjøret', og meningene var delte den gang som nå om hva dette oppgjøret var godt for. Man kommer ikke utenom at for å ramme flest mulig, så innførte man nye lover som stred mot Norges Grunnlov og Straffelov. Man klarte å ramme langt over 100 000 norske stemmeberettigede: de ble fratatt stemmeretten i årevis. På denne måten var det enkelt for Arbeiderpartiet å vinne valgene etter okkupasjonen. Hadde dette skjedd i f.eks. Honduras ville vi brukt ord som 'statskupp' om dette. Ursin og partiet NS (som var et fullt lovlig parti) hadde også rett i at regjeringen Nygårdsvold ødela det norske forsvar slik at landet lå helt åpent for England eller Tyskland. Så ble det Tyskland. Med et normalt norsk forsvar hadde aldri noen våget å angripe. Derfor diskuteres også den dag i dag hvem de egentlige landssvikerne var.
Det kan sikkert sies mye bra også om NS' partiprogram, men det er helt klart at deres støtte til fører-ideologi og rase-teori fortjener å havne på historiens søppelhaug. I TV intervjuet med den 92 årige Rolf Ursin sier han stort sett det 'vanlige'. Visste ikke, kunne ikke vite, snakket ikke om osv. Det kan godt være at det stemmer, og det er greit nok, han trodde selv på det han gjorde den gang. Men vi kunne håpet på at en 'landsvikdømt' frontkjemper og NS medlem kunne prestert litt mer interessante vurderinger av de mer åpenbart kontroversielle sider ved NS sin aktivitet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar